Bolehkah pemilik tanah yang tidak mengusahakan getah atau tiada pokok getah tua serta tiada bukti ada pokok getah untuk memohon bantuan RISDA?

Diubah suai pada Mon, 31 Jul 2023 pada 02:13 PM

Bagi kebun atau tanah yang tiada pokok getah, RISDA ada melaksanakan perluasan skop bagi Program Tanam Semula bagi tujuan supaya pekebun kecil yang memiliki tanah kosong atau tanah selain bertanam getah untuk mendapatkan bantuan tanam semula dengan tanaman getah.


Syarat untuk memohon bantuan RISDA, bagi program Tanam Semula Getah (perluasan skop) ini hendaklah :


  1. Dikalangan warganegara Malaysia
  2. Memiliki tanah keluasan minimum 0.1 hektar dan keluasan maksimum kurang daripada 5 hektar bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah.
  3. Syarat guna tanah hendaklah ditukarkan kepada tanaman getah. Pemohon hendaklah mengemukakan resit bayaran tukar syarat guna tanah dari Pejabat Tanah dan Galian
  4. Pemilik tanah hendaklah memilik geran hakmilik yang sah
  5. Sekiranya tanah pemohon diuruskan oleh mana-mana agensi selain dari RISDA, pemohon hendaklah mendapatkan pengesahan dari Agensi Mengurus tersebut terlebih dahulu.
  6. Pemohon juga hendaklah bersetuju untuk menandatangani Surat Akujanji Penyertaan Program Tanam Semula sekiranya ingin mendapatkan bantuan ini dan;
  7. Jenis tanaman yang dibenarkan adalah tanaman getah sahaja

Program ini hanya dibuka kepada pemilik tanah di Seluruh Semenanjung Malaysia dan Sabah sahaja, ini adalah kerana di Sarawak, kerajaan negeri Sarawak sudah mempunyai agensi mengurus yang bertanggungjawab mengusahakan tanah kosong ini 

Adakah artikel ini membantu?

Itu Hebat!

Terima kasih atas maklum balas anda

Maaf! Kami tidak dapat membantu

Terima kasih atas maklum balas anda

Beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik artikel ini!

Pilih sekurang-kurangnya salah satu sebab
Pengesahan CAPTCHA diperlukan.

Maklum balas dihantar

Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut