Apakah syarat-syarat penyertaan/ penubuhan Tanam Semula Komersil (TSK)?

Diubah suai pada Tue, 01 Aug 2023 pada 11:26 AM

Bagi mendapatkan penyertaan pekebun kecil dan menubuhkan sesebuah TSK syarat-syarat berikut telah ditetapkan:-


  1. Sesebuah TSK tidak boleh kurang daripada 40 hektar dari segi keluasan.
  2. Pekebun kecil hendaklah bersetuju menandatangani perjanjian dengan RPSB. (Setelah menandantangani perjanjian, pekebun kecil di dalam TSK dikenali sebagai tuan tanah.
  3. Jawatankuasa Ladang (JKL) Jawatankuasa Pembangunan Ladang di peringkat tuan tanah perlu diwujudkan atau mengikut mana-mana peraturan yang sedang berkuatkuasa. Penyaluran maklumat antara RISDA/RPSB dengan tuan tanah adalah melalui Jawatankuasa Ladang yang dibentuk .
  4. Jawatankuasa Penyelarasan dan Pelaksanaan TSK Peringkat Negeri dan Peringkat Daerah/ Jajahan/ Bahagian antara RISDA dan RPSB perlu ditubuhkan mengikut struktur dan tugas.
  5. PRN/PRD/PRJ/PRB juga hendaklah berperanan ke atas pelaksanaan TSK.
  6. Tuan tanah hendaklah bersetuju melantik RPSB sebagai wakil kuasa untuk menerima bantuan tanam semula bagi membiayai kos pembangunan TSK.
  7. Tuan tanah boleh membenarkan RPSB menggunakan duit daripada jualan kayu getah sebagai sebahagian daripada pembiayaan sekiranya perlu.
  8. RISDA dan RPSB bersama-sama berhak untuk menerima atau menolak mana-mana kawasan yang tidak sesuai untuk dibangunkan sebagai TSK.
  9. Apabila tuan tanah telah memilih sesuatu kaedah pengurusan (pengagihan pulangan/bayaran dividen) mengikut surat perjanjian yang berkaitan, mereka tidak boleh menukar kepada kaedah lain kecuali kesemua tuan tanah dalam TSK yang berkenaaan bersetuju dan RPSB meluluskannya.

Adakah artikel ini membantu?

Itu Hebat!

Terima kasih atas maklum balas anda

Maaf! Kami tidak dapat membantu

Terima kasih atas maklum balas anda

Beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik artikel ini!

Pilih sekurang-kurangnya salah satu sebab
Pengesahan CAPTCHA diperlukan.

Maklum balas dihantar

Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut